Аикидо семинар по повод прослава од 10 години постоење на Аикидо Клуб ''Агатсу'' Куманово. Семинарот беше под водство на Сенсеи: Његош Ѓаковиќ 6 DAN, Велибор Весовиќ 6 DAN, Драгана Ѓаковиќ 5 DAN, Мирко Мрѓа 5 DAN, Милан Мосуровиќ 4 DAN, Дејан Стаменковиќ 4 DAN, Микаел Сјогрен 4 DAN, Саша Исаков 4 DAN

Аикидо семинар во организација на Аикидо Клуб "Хоши" од Скопје со Сенсеи Тоширо Суга 7 DAN Aikikai. Сенсеи Суга беше и наш гостин во Аикидо Клуб ''Агатсу'' и одржа тренинг на 17 октомври во Куманово.

Аикидо семинар под водство на нашиот технички советник Сенсеи Његош Ѓаковиќ 6 DAN Aikikai. Сенсеи Ѓаковиќ беше и гостин во Аикидо Клуб ''Хоши'' и одржа тренинг на 1-ви јуни во Скопје.

Аикидо семинар со Сенсеи Мајкл Сјогрен 4 DAN Aikikai и Сенсеи Саша Исаков 4 DAN Aikiaki. Остварена e меѓународна меѓуклубска соработка помеѓу Аикидо Клуб ''Агатсу'' од Куманово, Македонија и Аикидо Клуб ''Нака Касуми Каи'' од Стокхолм, Шветска.

Аикидо семинар во организација на Аикидо Клуб "Хоши" од Скопје со Сенсеи Тоширо Суга 7 DAN Aikikai. Сенсеи Суга беше и наш гостин во Аикидо Клуб ''Агатсу'' и одржа тренинг на 27 октомври во Куманово.

Аикидо семинар под водство на нашиот технички советник Сенсеи Његош Ѓаковиќ 6 DAN Aikikai. Инструктори гости: Сенсеи Драгана Ѓаковиќ 5 DAN Aikikai, Милан Мосуровиќ 4 DAN Aikikai, Александра Јоксиќ 2 DAN Aikikai.

Аикидо семинар во организација на Аикидо Клуб "Хоши" од Скопје со Сенсеи Тоширо Суга 7 DAN Aikikai. Сенсеи Суга беше и наш гостин во Аикидо Клуб ''Агатсу'' и одржа тренинг на 28 октомври во Куманово.

Аикидо семинар под водство на нашиот технички советник Сенсеи Његош Ѓаковиќ 6 DAN Aikikai. Инструктори гости: Сенсеи Драгана Ѓаковиќ 5 DAN Aikikai и Милан Мосуровиќ 4 DAN Aikikai.

Аикидо семинар под водство на нашиот технички советник Сенсеи Његош Ѓаковиќ 6 DAN Aikikai.

Аикидо семинар за оружје (меч и стап) под водство на Сенсеи Његош Ѓаковиќ 6 DAN Aikikai и Сенсеи Велибор Весовиќ 6 DAN Aikikai. Инструктори гости: Сенсеи Драгана Ѓаковиќ 5 DAN Aikikai, Милан Мосуровиќ 4 DAN Aikikai.

Аикидо семинар под водство на нашиот технички советник Сенсеи Његош Ѓаковиќ 6 DAN Aikikai.

Аикидо семинар под водство на Сенсеи Његош Ѓаковиќ 6 DAN Aikikai и Сенсеи Велибор Весовиќ 6 DAN Aikikai. Инструктори гости: Сенсеи Драгана Ѓаковиќ 5 DAN Aikikai, Мирко Мрѓа 5 DAN Aikikai, Милан Мосуровиќ 4 DAN Aikikai, Небојша Јанковиќ 4 DAN Aikikai.

Аикидо семинар под водство на Сенсеи Његош Ѓаковиќ 6 DAN Aikikai и Сенсеи Велибор Весовиќ 6 DAN Aikikai. Инструктори гости: Сенсеи Мирко Мрѓа 5 DAN Aikikai, Милан Мосуровиќ 4 DAN Aikikai, Небојша Јанковиќ 4 DAN Aikikai, Зоран Миќиќ 4 DAN Aikikai.

Аикидо семинар под водство на нашиот технички советник Сенсеи Његош Ѓаковиќ 6 DAN Aikikai.

Аикидо семинар под водство на Сенсеи Његош Ѓаковиќ 6 DAN Aikikai и Сенсеи Велибор Весовиќ 6 DAN Aikikai. Инструктори гости: Сенсеи Мирко Мрѓа 5 DAN Aikikai и Милан Мосуровиќ 4 DAN Aikikai.