Документи кои содржат корисни содржини кои можат да ви помогнат за време на вашето вежбање, како и разбирање на терминиологијата за време на часовите по Аикидо.

Документите се во pdf формат.

Програм за полагање (Основна програма за полагање на ученички и виши степени)

Аикидо Речник (Тематски речник на често употребувани аикидо поими)

Правила за вежбање (Потсетник за Аикидо вежбање)

Правила на однесување (Потсетник за правилно однесување на часовите)