Распоред

ЛОКАЦИЈА

”Дом на Народна Техника” Куманово (веднаш до кабелски оператор К-Нет)

Ул. “Тане Георгиев” б.б.

РАСПОРЕД НА ТРЕНИНЗИ

Нашето Аикидо Доџо работи во две групи:

———————————————————————————————————————————————–

Група за возрасни (над 14 години) – Инструктор: Иван Скрчевски 3 ДАН Аикикаи

Понеделник, Среда и Петок (19.30 – 20.30 часот) – Прва група

Понеделник, Среда и Петок (20.30 – 21.30 часот) – Втора група

———————————————————————————————————————————————–

Група за деца (од 6 до 14 години) – Инструктор: Ненад Скрчевски 2 ДАН Аикикаи

Вторник и Четврток (18.30 – 19.30 часот) – Прва група

Вторник и Четврток (19.30 – 20.30 часот) – Втора група

Вторник и Четврток (20.30 – 21.30 часот) – Трета група

Сабота (17.00 – 18.00 часот) – Прва група

Сабота (18.00 – 19.00 часот) – Втора група

Сабота (19.00 – 20.00 часот) – Трета група

———————————————————————————————————————————————–

Примање на нови членови се врши постојано низ текот на целата година пред почетокот на тренингот.

Сите нови ученици треба да пополнат пристапница пред да се запишат и почнат со своето вежбање.

Ве молиме да не доцните на часовите!

Учениците треба да доаѓаат 15 минути пред почетокот на часот!