Аикидо семинар со Сенсеи Његош Ѓаковиќ 6 ДАН Аикикаи

(31 Мај – 01 Јуни 2014)

Pokana za seminar 31 Maj - 01 Juni 2014