Home » Вести

 
 

Вести

 
Аикидо семинар со Сенсеи Кристијан Тисие 7 Дан Аикикаи
 
30 години постоење на Нака Аикидо Клуб ”Касуми Каи”
 
Аикидо семинар со Сенсеи Тоширо Суга 7 Дан Аикикаи
 
Аикидо семинар со Сенсеи Његош Ѓаковиќ 6 ДАН Аикикаи